Lättare att upptäcka hjärtinfarkt hos män

Allt färre blekingar dör i hjärtinfarkt. Men det har skett en större förbättring bland män än bland kvinnor.
Enligt statistik från socialstyrelsen dog 402 människor i länet i hjärtinfarkt 1987 och år 2000 avled 218. När det gäller män är det en halvering av antalet dödsfall men när det gäller kvinnor är det en minskning med en tredjedel. Stefan Thorsén, hjärtspecialist på Blekingessjukhuset i Karlskrona, tror att det beror på att symptomen på hjärtinfarkt är olika hos kvinnor och män. Män har ofta tydliga symptom som smärta i bröstet medan kvinnors symptom ofta kan vara mer diffust som till exempel allmänt illamående. Stefan Thorsén tror att den positiva trenden att allt färre dör i hjärtinfarkt kan vara tillfällig. -Eftersom vi äter mer onyttigheter, rör oss mindre och röker mer kan det innebära att hjärtinfarkter ökar igen om redan om fem eller tio år, säger han.