"Orealistiskt att lägga ner träffpunkter"

En nedläggning av Uppsalas träffpunkter för personer med psykiska funktionshinder är orealistisk, det säger i dag ordföranden för den ansvariga nämnden Randi Graungaard.
Oron för nedläggning hos de berörda träffpunkterna är stor, men Randi Graungaard tror att de kommer att få vara kvar. - Flera av de som utnyttjar träffpunkterna skulle behöva ett boende om träffpunkterna försvann och det skulle bli betydligt dyrare. Men vi var tvungna att komma med förslag till kommunstyrelsen som vi inte trodde på för att få igång en dialog, säger hon. Som Upplandsnytt tidigare har berättat så har nämnden för vuxna med funktionshinder stora besparingskrav på sig. Det fick till följd att nämnden skrev ett PM till kommunstyrelsen där de förklarade vilka åtgärder som skulle kunna tas med de besparingskrav som fanns. Bland annat skulle de behöva lägga ner de träffpunkter och ett mobilt team som har funnits som stöd för de psykiskt funktionshindrade. Men egetligen tror inte Randi Graungaard att det är möjligt. - Personligen tror jag inte att träffpunkterna läggs ner. Det kan istället bli skärpta ekonomiska krav på träffpunkter och annan verksamhet som tillhör nämnden, säger hon. Samtidigt finns besparingskraven kvar från kommunfullmäktige. Med ett nytt utjämningssystem som kommer att komma kan nämnden nästa år ha ett underskott på mellan 30 och 50 miljoner kronor. - Jag vet inte hur det ska lösas. Det får kommunfullmäktige ta tag i, säger Randi Graungaard. Kontakta reportern: Anders Königsson