Medeltemperaturen stiger i länet

Det blir varmare och varmare i Kronobergs län. Under 2007 var årsmedeltemperaturen i Kronoberg 7,7 grader och det är 0,8 grader varmare än genomsnittet för perioden 1991 till 2006.

Och enligt SMHI och Naturvårdsverket kan medeltemperaturen i Kronobergs län komma att öka ännu mer, med mellan 4,1 och 5,4 grader fram till slutet av detta århundrade, om inte utsläppen av växthusgaser begränsas.