Brister i arbetsmiljön vid datorarbete

Arbetsmiljöinspektionen i Falun har genomfört drygt 140 inspektioner på arbetsplatser där man arbetar med datorer. Det visade sig att bristerna är många och 135 arbetsgivare har efter inspektionerna fått krav på åtgärder. Bland annat har arbetsmiljöinspektionen funnit att det saknas rutiner för återkommande synkontroll och att det finns brister när det gäller kunskaperna om hur man ska förebygga belastningsbesvär.