FALKENBERG

Inget lån till ny tennishall

Slöinge Tennisklubb får inget lån av Falkenbergs kommun till att bygga en nya tennishall. Kommunledningen meddelade på tisdagen att de gjort bedömningen att det för närvarande inte finns några pengar till ett sånt lån.

Ett bygge av en tennishall i Slöinge ingår inte i kommunplanen för 2010-2011 skriver kommunledningen.

Joakim Bergqvist som är ordförande i tennisklubben säger att beskedet var väntat. Klubbens medlemsantal ökar och som läget är nu så kan man inte ta emot alla som vill spela på vintern.

Klubben tänker göra nya försök med att få finansiering till en ny inomhushall.