Karlskoga

700 000 till Kulturskolan

Kulturskolan i Karlskoga får 700 000 kronor till ett projekt av Strukturfondspartnerskapet östra mellansverige.

Projektet ska ta reda på vilka utmaningar musik- och kulturskolan står inför.

Bland annat ska det undersökas vilken fortbildning den nuvarande personalen behöver.