Nytt riskkapital till Värmlands näringsliv

Region Värmland bildar tillsammans med Almi Företagspartner riskkapitalbolaget Almi Invest Västsverige AB. Anledningen är att det finns för dåliga förutsättningar för små och medelstora företag att kunna utvecklas här i Värmland.Nu ska 46 miljoner kronor satsas med ett avkastningskrav på två procent.