Godkänd marknadsföring av Jämtland

Nu har Jämtlandsbilden utvärderats och betyget blir tämligen godkänt.
Projektet Jämtlandsbilden syftade till att locka människor och företag till länet och ge en positiv bild av Jämtland i media. Bakom låg länsstyrelsen, landstinget och länets kommuner. Bland dem som arbetat med jämtlandsbilden i företag och organisationer så är hälften nöjda med kampanjen. Bland privatpersoner som kommit i kontakt med jämtlandsbildens aktiviteter är man mer nöjd överlag. 65 procent av dem är nöjda eller mycket nöjda med kampanjen.