St Skedvi

Felaktigt beslut om nedläggning

Birger Sjungargård och Gun-Britt Söderberg, som är två socialdemokratiska landstingsledamöter i Säter, hävdar att frågan om nedläggning av disktriktssköterskemottagningen i Stora Skedvi inte beretts enligt bestämmelserna. I ett brev till landstingsstyrelsen säger de också att ansvarig tjäntsteman medgett att det förhåller sig så.

Sjungargård och Söderberg kräver nu att landstingssyrelsen ser till att såväl berörd samverkansberedning som Hälso- och sjukvårdsnämnden får möjlighet att bereda frågan.