Allt färre skadas i trafiken

Allt färre skadas allvarligt i trafiken i Stockholms län. Sedan 2003 har antalet stadigt minskat, enligt Vägverkets statistik. Fler fartkameror tros vara en av orsakerna.

- I Stockholms län har ju vi sedan 2004 placerat ut 102 trafiksäkerhetskameror på de mest olycksdrabbade vägsträckorna. Sedan vet vi enligt forskning att två plus ett vägarna, mötesfria vägar, också bidrar till färre olyckor och därmed färre skadade och döda i trafiken, säger Ulrika Blum, pressansvarig på Vägverket region Stockholm.

Hastighetskameror, säkrare vägar men också säkrare bilar har bidragit till att allt färre skadas allvarligt i trafiken, enligt Vägverket. Minskningen har pågått en längre tid.

2003, mellan januari och november, fick 1003 personer allvarliga skador. Motsvarande period i år; 634 allvarligt skadade. Siffrorna är preliminära eftersom alla olyckor i november i år inte har registrerats men nedgången är tydlig, säger Ulrika Blum.

- Vi är väldigt noga med att inte dra slutsatser bara efter ett år eller två, men nu har vi ju sett att det har sjunkit, framförallt svårt skadade personer i trafiken de senaste fem, sex åren, säger Ulrika Blum.

Försäkringsbranchen har också noterat en nedgång. Sedan 2002 har antalet anmälda trafikskador minskat succesivt, enligt Staffan Moberg, Sveriges Försäkringsförbund. År 2007 anmäldes 32 900 fall av olika trafikskador mot omkring 50 000 anmälningar 2002.

Enligt Ulrika Blum på Vägverket har också bilisterna blivit bättre bilförare men det håller inte yrkeschauffören Per Lefvert med om.

- Jag tycker folk kör sämre. Folk kör fortare inne i stan, på 30- och 50-sträckor. Vi som står och jobbar mitt i gatan, ibland kan bilar svischa en tio centimeter ifrån en, säger Per Lefvert.

Så bilisternas körsätt har inte förbättrats?

- Det tror jag inte...

Reporter Maria Persbo
maria.persbo@sr.se