Biståndspengar borta

100.000 kronor som Vänsterpartiet har fått av skattemedel för ett biståndsprojekt i Guatemala har spårlöst försvunnit.
Pengarna skickades till en vänsterorganisation i Guatemala men ingen vet vad de har använts till. Organisationen är nerlagd, ledarna är försvunna och på kontot i Guatemala dit pengarna sändes återstår bara 300 kronor.