Talma sameby får ersättning av JK

Justitiekanslern beviljer Talma sameby 480.000 kronor i skadestånd för de kostnader samebyn haft i samband med att renbeteskonventionen förlängts. Men det är bara en bråkdel av de drygt 17 miljioner som Talma begärt.

- Samebyn har en helt annan uppfattning om hur stor den här skadan är, konstaterar Talmas advokat Camilla Wikland

Talma sameby vill ha drygt 17 miljoner, för åren 2002 till 2005, när renbeteskonventionen förlängdes.

De åren innebar stora kostnader för samebyn, framförallt för att man fick lägga tid på att bevaka renarna, så att de inte blandades samman med renar från norsk sida.

Men trots att JK:s inställning går tvärs emot Talma samebys, säger Camilla Wikland att det ändå finns positiva delar i det svar dom fått från justiekanslern

- De ifrågasätter inte hur lång tid det har tagit för dem att göra vissa åtgärder, utan vill att samebyn ska utveckla varför det har tagit ett visst antal timmar att bevaka.

- När sambyn nu återkommer så tror jag att JK kommer att kunna återkomma och eventuellt medge ett högre belopp.

Men JK menar att det saknas underlag. Kan ni belägga att Talma har haft utgifter för drygt 17 miljioner?

- Ja, om man tittar i vår stämningsansökan så har vi redogjort för allt väldigt noga.

Elin-Anna Labba
elin-anna.labba@sr.se