CSN vill skärpa återbetalningskrav

CSN vill bli bättre på att driva in skulder från låntagare som är bosatta utomlands. I Sverige missar tre procent sina betalningar, medan siffran för låntagare i utlandet är 25 procent.

CSN föreslår därför bland annat att låntagarna ska få hårdare krav på sig att lämna en uppdaterad adress och att CSN ska få möjlighet att säga upp hela studielånet till omedelbar betalning i fall där en person missköter sig.