"Vaccinera barn mot mässling"

-Alla barn i Blekinge bör vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund. Det säger Hans Bäckman, överläkare på infektionskliniken på Blekingesjukhuset.
Efter larmrapporter under slutet av 1990-talet om allvarliga biverkningar som autism, i samband med vaccination mot dessa sjukdomar, blev många föräldrar oroliga och slutade vaccinera sina barn. Men inga biverkningar har kunnat bevisas vetenskapligt, och nu ser barnavårdscentralerna runt om i landet åter en ökning av antalet barn under två år som vaccineras. I dag vaccineras över 92 procent av barnen i länet och det är något som glädjer Hans Bäckman. -Utebliven vaccination innebär ett risktagande, säger han.