Större ekonomisk optimism hos hushållen

De svenska hushållen blev under juni månad mer optimistiska om den egna ekonomin och mindre pessimistiska om Sveriges ekonomi.
Konjunkturinstitutets junimätning visar också att hushållen räknar med oförändrad inflation, men en majoritet tror att arbetslösheten kommer att öka.