Centerpartiet ökar mest i Temoundersökning

I opinionsinstitutet Temos senaste undersökning om väljarsympatierna är det centerpartiet som ökar mest. Centerns nej till EMU och diskussionen om maktfrågor anses inom partiet vara förklaringen till de nya framgångarna i opinionen.
– Jag ser ju att det som har hänt sedan den senaste mätningen är en tydlig diskussion där centerpartiet har varit i fokus som handlar om maktfrågor, säger Jöran Hägglund är partisekreterare i centerpartiet. Centerpartiet ökar i undersökningen från 5,6 procent vid mätningen för en månad sedan till över åtta procent på fredagen. Makten underifrån delförklaring Jöran Hägglund tror alltå att det i första hand att det är en konsekvens av debatten om centerfederalismen, att makten ska komma underifrån som är förklaringen men de senaste veckorna har också diskussionen om EMU tagit fart på allvar. Centern lockar med nej till EMU Undersökningen visar också att centern som enda borgerliga nej-parti fått flera nya sympatisörer från väljargrupper som är kritiska till EMU och att många av de nya sympatisörerna också kommer från folkpartiet, det parti som tydligast av alla förespråkat en svensk anslutning till euron. Bland de andra partierna ökar miljöpartiet och socialdemokraterna något, medan de övriga partierna redovisar motsvarande tillbakagång. I undersökningen intervjuades knappt 1 500 personer.
Pontus Mattsson