Norberg får kunskapscenter

Norberg är på väg att få ett kunskapscentrum för vuxenstuderande. Meningen är att all eftergymnasial utbildning i kommunen skall ligga där liksom dom studier som norbergsbor vill bedriva på distans mot högskolor eller universitet.
I dagarna försöker man få fram en ansökan om bidrag från EU samtidigt som ett antal lokaler granskas. Även i Fagersta finns planer på en liknande anläggning och i Skinnskatteberg kan man redan nu studera på distans på biblioteket. Norra Västmanlands utbildningsförbunds chef Leena Berglund säger att kommunerna får hålla sin egen utbyggnadstakt medan NVU blir något av en paraplyorganisation för verksamheterna.