Nordic Brass varslar 98 anställda

98 personer på företaget Nordic Brass i Västerås kommer att varslas om uppsägning när företaget läggs ner.
Det är gruvbolaget Boliden och maskintillverkaren Hexagon som slår i hop sina dotterbolag inom mässingstillverkning. Av dotterbolagen Nordic Brass och Boliden Gusum bildas det nya företaget Boliden Nordic Brass och verksamheten koncentreras till Gusum i Östergötland. Förhandlingarna med de fackliga organisationerna är inte inledda ännu, men enligt bolagets VD Göran Ek kommer de anställda som varslas i Västerås att erbjudas jobb i Östergötland.