DC 3:an bärgas?

Försvarsmakten utreder just nu vad det finns för förutsättningar för att bärga den försvunna DC3:a som sköts ner över Östersjön 1952 och som hittades för en dryg vecka sen.
Enligt Försvarsmaktens informatör Anders Linnér är det med största möjliga sannolikhet resterna av det försvunna planet som hittats. Dykningar ska nu genomföras för att kontrollera flygplanets serienummer.