Skogsvårdstyrelsen bryter mot lagen

Statliga skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland bryter mot lagen om upphandling. Brottet består i att skogsvårdsstyrelsen förmedlar arbetsuppgifter direkt till företaget Norrskog, i stället för att begära in anbud från fler entreprenörer. Det innebär att många mindre företagare i skogsbranschen går miste om uppdrag.
Leif Berglund arbetar med uppdragsfrågor för skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland och han medger att det här sköts felaktig - Det här arbetssättet ska vi se över för så här ska man inte agera, säger Berglund och fortsätter: - Vi har redan pratat igenom detta och vi ska ändra på arbetsmodellen och det ska göras med omedelbar verkan.