Vann tvist om trafikolycka

Två personer, en man från Eskilstuna och en kvinna från Solna, har fått rätt mot sina försäkringsbolag i en tvist om en bilolycka. Försäkringsbolaget hävdade att trafikolyckan var arrangerad, men det anser inte tingsrätten.
De två var inblandande i en trafikolycka på E20 utanför Strängnäs där deras bil totalförstördes. Försäkringsbolagen hävdade att olyckan var arrangerad och vägrade betala ut ersättning. Men tingsrätten i Nyköping anser att försäkringsbolagen inte hade fog för sitt påstående och därför måste betala ut pengarna. Totalt handlar det om närmare 260 000 kronor i ersättning.