Bredare satsning på jobb och studier

Karlskrona kommun har fått 8,7 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till kommunens arbetsmarknadsenhet.

Pengarna ska användas till att ge ett större antal människor möjlighet till jobb eller utbildning och egen försörjning.

Tidigare har kommunen haft Vägvisaren som arbetat med liknande frågor, men med de här pengarna ska arbetet kunna bedrivas bredare.