Arbetskraftsbrist stundar

Det kommer att bli stor arbetskraftsbrist i Blekinge dom närmaste åren. Anledningen är att fyrtiotalisterna går i pension.
Länsarbetsnämnden har nu gjort en rapport som visar var det blir störst brist på personal. Brist på it-personal Det visar sig att det är framförallt inom vården och skolorna som det kommer att saknas folk. Samtidigt kommer arbetskraftsbristen inom den privata sektorn påverkas av konjunkturen. Länsarbetsnämndens utredare Niclas Andersson tror att det till exempel kan komma att bli personalbrist även inom IT-sektorn på sikt. Planera utbildningar Länsarbetsnämndens rapport kommer att användas av bland annat Region Blekinge när ett regionalt tillväxtprogram ska tas fram i höst. Länsarbetsnämnden kommer också att börja planera för vilka utbildningar som behöver anordnas för att utbilda människor i bristyrken.