Unga brottslingar får medling

Malmö kommun ska i ett medlingsprojekt ta tag i unga kriminella och få dem att förstå konsekvenserna av sitt handlade.
Kommunen har fått nästan en miljon från regeringen och brottsförebyggande rådet för projektet. Förutsättningarna är att brottet har blivit anmält och att brottslingen har erkänt. Då erbjuds medling ifrån polisen eller de sociala myndigheterna. Arbetet riktar sig till ungdomar från 15 och uppåt. Yngre är det svårare i och med att de inte är straffmyndiga. Hela detta projektet är ett samarbete mellan olika myndigheter.