JÄMTLANDS LÄN

Fler kvinnliga jägare i länet

Allt fler kvinnor i länet jagar. Sammantaget löser allt färre jägare jaktkort i Jämtlands län för varje år, men de kvinnliga jägarna följer alltså inte den trenden.

Av de dryga 12 000 jaktkort som lösts i länet i år stod kvinnorna för lite mer än 1000 jaktkort.

I dag är omkring en femtedel av de som tar jägareexamen i Sverige kvinnor.