Strängnäs stift

Nya vägar ska locka till gudstjänst

När besökarna i Svenska kyrkan minskar försöker kyrkan hitta nya sätt att nå ut. I Tomaskyrkan i Eskilstuna har kyrkan startat en barnavårdscentral och i S:t Nicolaikyrkan i Nyköping har det blivit succé när det serveras lunchmacka och orgelkonsert. 

I S: t Nicolaikyrkan i Nyköping har det under hösten en dag i veckan serverats en lunchsmörgås, som den hungrige har kunnat avnjuta i kyrkobänkarna samtidigt som det bjudits på lunchkonsert. Och enligt Gunna Björkvall kantor i S:t Nicolai, så har det här varit populärt.

– Vi har haft i snitt 200 besökare vid lunchkonserterna med toppar på 300, så man kan säga att intresset har ökat, säger han.

Ja, att servera lunch i kyrkan har blivit en succé. Dom senaste gångerna har det till och med varit kö för att komma in vilket inte är en vanlig syn när man besöker kyrkan.

Och att använda sig av metoder som inte är traditionella är något som blivit allt vanligare  i Svenska kyrkan. Allt ifrån motorcykelgudstjänster till regnbågsgudstjänster med gaytema.

Och i Tomaskyrkan i Eskilstuna har man en barnavårdscentralen placerad i kyrkan. Tuula Joenpolvi, är församlingspedagog i Tomaskyrkan, berättar att det först kom en hel del synpunkter och ifrågasättanden, både från landstinget och från socialförvaltningen, men också från kyrkan, om kyrkans uppgift verkligen är att ansvara för mödravård, rena fördomarna menar hon.

– Vi var mest rädda för att olika religioner om de skulle reagera på att man kom till en svensk kyrka, men det har vi inte upplevt alls. Däremot har unga familjer tycket att det var konstigt att barnavårdscentralen var i en kyrka, säger Tuula Joenpolvi.

I Tomaskyrkan har resultatet blivit att dom som väljer att döpa sina barn har ökat och att besökarna till en del av gudstjänsterna ökat.

På frågan om det verkligen är kyrkans uppgift att locka folk till kyrkan så svarar biskopsadjunkten i Strängnäs stift, Johan Svedberg ja.

– Ja, jag skulle vilja säga ja på den frågan. Och med att locka menas att vara öppen och tillgänglig och tydlig, säger Johan Svedberg.  

Micael Sternklint
micael.sternklint@sr.se