Bjurholm

Spar på vattnet

På grund av reglertekniskt fel i en pumpstation uppmanar tekniska avdelningen de boende i Bjurholms samhälle att förbruka så lite vatten som möjligt de närmaste dagarna till dess att felet är avhjälpt.