Bistånd till tsunamidrabbade trappas ner

Annandag jul är det fyra år sedan den förödande tsunamin drabbade länderna runt Indiska oceanen och i många länder hålls minnesceremonier. Många av tsunamioffren har aldrig återfunnits, men enligt FN:s beräkning dog över 220 000 personer.

I länderna runt Indiska oceanen hålls på fredagen minnesceremonier för fjärde året på årsdagen av en av de absolut värsta naturkatastroferna i modern tid.

Det enorma bistånd som strömmade in till internationella hjälporganisationer efter tsunamin var historiskt, och fortsätter att distribueras, även om flera länder, däribland Storbritannien och Australien meddelar att de håller på att avsluta insatsen.

Öriket Indoniesien var det värst drabbade landet och har tagit emot mycket utländskt bistånd. Från provinsen Aceh som drabbades allra hårdast rapporteras nu att återuppbyggnaden till största delen är klar, men att hjälpen fördelats ojämnt.

På vissa ställen finns till och med för många nya hus och invånarna säger sig ha fått ett bekvämare liv än innan tsunamin, medan bybor på andra platser i Aceh fortfarande bor i läger.

Förödelsen efter tsunamin räknas som en bidragande orsak till slutet på inbördeskriget i Aceh, men på önationen Sri Lanka som också drabbades hårt pågår inbördesstrider som har försvårat en effektiv fördelning av biståndet.

En del av tsunamibiståndet har använts till att återplantera träd och mangroveskogar i kustområden. Skövlingen av kustnära skogar har nämligen ansetts vara en orsak till att tsunamin drabbade extra hårt, men den teorin underkänns nu av en internationell forskarrapport.

Forskargruppen säger sig inte ha funnit några bevis för att kustnära skog skyddar mot flodvågor, och varnar för att förlita sig på träden som tsunamiskydd i framtiden. Däremot måste man fortsätta att förbättra de varningssystemen, anser forskarna.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se