Ännu oklart om svingårdar smittats av salmonella

Prover på foder från den produktionslinje där fjäderfäfoder tillverkas på Lantmännens fabrik i Norrköping har inte visat några spår av salmonella. Det uppger Jordbruksverket. Jordbruksverket räknar nästa vecka med att kunna ge besked om de gårdar som fått leveranser av misstänkt salmonellasmittat svinfoder eller soja har smittats eller inte
Länsveterinären i Sörmland, Per Jonsson säger att resultaten av de prover som har tagits på sex svingårdar i Sörmland väntas bli klara nästa vecka. Vid en tidigare mindre undersökning hittades salmonella i en av gårdarnas foderanläggning. Det återstår provtagningar på två av de sex isolerade gådrarna och de genomförs i helgen.