Sörmland

Regional tågtrafik hotas pånytt

Tågtrafiken på Uven är hotad igen. Det handlar om sträckan mellan Uppsala och Norrköping, över Eskilstuna och Katrineholm. Det är för få som reser mellan regionerna, för att trafiken ska få fortsatt statligt stöd, enligt en ny utredning från Rikstrafiken. 

Rikstrafiken står idag för drygt hälften av kostnaden för trafiken på Uven, drygt 16 miljoner kronor per år. 2005 förlängdes avtalet, men nu till sommaren går avtalet ut.

Enligt Rikstrafikens utredare Bosse Andersson är det framförallt två skäl till att tåglinjen inte längre kan få statligt stöd.

– Det är baserat på dels att det är ganska lite interregionalt resande, som är vårt huvudansvar, dels på man tar sig till långväga resmål på ett bra sätt i det här området, även utan tåget, säger Bosse Andersson. 

Och blir det inget fortsatta statliga miljoner till Uventrafiken, ja då är det upp till Länstrafiken i de berörda länen att bedöma om trafiken kan fortsätta ändå.

Men Magnus Johansson, miljöpartist och ordförande för Länstrafiken Sörmland tror att regeringen kommer att se till att staten kommer att skjuta till pengar till Uven. 

– Jag har förhoppning att regeringen kommer att inse att den här trafiken är viktig för att ha en stor och bra arbetsmarknad, och även möjlighet till studier. Och det är inte minst viktigt i ett läge när konjunkturen viker, säger Magnus Johansson. 

En tidigare resvaneundersöning visar på drygt 5000 påstigningar per station och dygn längs sträckan. Den största delen av resenärerna åker enligt Rikstrafiken kortare sträckor, och många arbetspendlar.

Sam Helgesson bor i Kolbäck i Västmanland och pendlar till högskolan i Eskilstuna och Västerås. Han väljer gärna tåget före bussen, eftersom det är mer miljövänligt.

– För mig skulle det innebära stora förändringar om Uven försvinner, säger Sam Helgesson.

Regeringens samordnare i Sörmland landshövding Bo Könberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson krävde nyligen av regeringen att det statliga stödet för Uven ska fortsätta. 

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se