Press på personal kan gå ut över patienterna

Skarp kritik har under året riktats mot landets hemsjukvård. Framförallt bristen på sjuksköterskor och läkare hotar patienternas säkerhet, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Under jul och nyårshelgerna ökar pressen på personalen och det kan gå ut över patienterna.

Fler och sjukare gamla vårdas i hemmet som en medveten konsekvens av ädelreformen 1992.

Sedan dess har antalet sjukhusplatser minskat till en tredjedel. Omkring hälften av Sveriges kommuner har tagit över huvudansvaret för hemsjukvården från Landstinget. Och tillgången på kontinuerlig vård dygnet runt oftast bättre där kommunen har ansvaret enligt Socialstyrelsen.

Men både där kommunerna och landstinget är huvudman finns det för få läkare och sjuksköterskor.