Konsertljud måste sänkas

Socialstyrelsen vill sänka den ljudnivå som barn upp till 12 år utsätts för vid konserter.
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen sett över ljudnivåerna på diskotek och konserter och slutsatsen är att ljudnivån måste sänkas, från dagens 100 dBa till 97 dBa. Förslaget innebär också hårdare krav på den som arrangerar konserter, genom att arrangörerna blir skyldiga att anmäla sina evenemang till kommunen.