Distriktsveterinärernas växel krånglar

Det är fortfarande problem med Jordbruksverkets växel, alltså den växel djurägare hamnar i när de försöker kontakta Distriktsveterinärerna nu i helgen.

De djurägare som måste få tag i en distriktsveterinär får ringa direkt på mobilnummer 070-32 32 795.