Stor skillnad i antal lediga lägenheter

SKÅNE. Det är ont om lediga lägenheter i Skåne. För den som vill flytta finns det flest lediga lägenheter i Östra Göinge, Osby, Malmö och Hässleholm. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.
Undersökningen omfattar samtliga kommunägda bostadsföretag samt ett urval av privatägda fastigheter. I Skåne är Östra Göinge den kommun som har flest lediga lägenheter - 149 stycken. Sedan följer Hässleholm, Malmö och Osby. Men om man ser på andelen lediga lägenheter av hur många som finns toppar Örkelljunga listan. Där står så mycket som elva procent av allmännyttans lägenheter tomma. De kommuner som redovisat att de har få lediga lägenheter är framförallt kranskommunerna till Lund och Malmö. I några kommuner saknas allmännyttiga bostadsföretag och de finns därför inte med i statistiken. Sedan tidigare har en del kommuner funderat på radikala åtgärder för att komma tillrätta med de många tomma lägenheterna. I Boverkets bostadsmarknadsenkät som presenterade för ett par månader sedan svarade Hässleholm och Osby att de överväger att riva lägenheter.