Avslag för Karlskrona språkskola

Skolinspektionen avslår en ansökan från Karlskrona Montessorifriskola AB gällande en helt ny skola som skulle komma att heta Karlskrona språkskola.

Ansökan avser 25 förskoleplatser och 225 platser för barn i grundskolan.

Men skolinspektionen avslår ansökan och menar att den planerade utbildningen inte uppfyller villkor i skollagen.

Bland annat har man i ansökan inte kunnat visa att det finns förutsättningar i form av elevunderlag.