Beslut om storregion dröjer

Om Blekinge kommer att ingå i en storregion blir klart först en bra bit in på nästa år.

Enligt vad Svenska Dagbladet erfar har beslutet om storregioner dragit ut så länge på tiden att det inte skulle bli något av.

Men kommunminister Mats Odell (kd), säger att det finns tid kvar och han har nyligen lagt fram flera kompromissförslag.

När regeringens utredare i våras lämnade sin rapport till regeringen framgick det att om det blir fler storregioner kommer Blekinge, Skåne och Kronoberg att bilda en storregion.