Integrationsverksanställda på sexhemsida

Anställda på Integrationsverket i Norrköping pekas ut som förmedlare av sexuella tjänster på en hemsida på Internet.
Dessutom förekommer hundratals andra namn på hemsidan, en del av dem välkända politiker, skriver Folkbladet. Personerna framställs genomgående som prostitutionsliberaler, judar och sexuellt avvikande. Det var en anställd på Integrationsverket som upptäckte att myndighetens medarbetare förekom med både namn och telefonnummer på hemsidan.