Älvdalen

Vändning i fallet Montzabanan

Miljödomstolen har ändrat länsstyrelsens beslut när det gäller Montzabanan i Älvdalen. Det blir bara verksamhet som har med motorcyklar att göra som förbjuds på banan.

Beslutet är en motgång för ett 20-tal klagande som yrkat på att all motorverksamhet ska förbjudas under barmarkssäsongen.