Falköping

Nytt viteshot för mejeri efter utsläpp

Nu får Falköpings mejeri räkna med fler viten för höga utsläpp av mjölkrester i avloppsvattnet.

Tidigare har Miljödomstolen beslutat att mejeriet ska betala 10 000 kronor i vite, men nu vill miljönämnden i Falköping att miljödomstolen dömer ut ytterligare vite på sammanlagt 30 000 kronor. Enligt Falköpings Tidning är det för tre utsläpp som skett tidigare i år.

Några fler vitesförlägganden finns inte.

Falköpings mejeri har ansökt om utökat tillstånd för verksamheten och ska också bygga en förbehandlingsanläggning för avloppsvattnet.