Meningslöst reparera skogsskador

Det är ofta meningslöst att laga dom körskador som skogsmaskiner orsakar i skogen vid avverkning. Att försöka laga körskadorna kan leda till ännu större skador på skogsmiljön, närliggande vattendrag och djurlivet. Det visar nya forskningsrön.

De senaste årens milda vintrar i dom södra delarna av Sverige har gjort att körskadorna efter skogsbrukets tunga maskiner ökar. Körskadorna gör att slam och tungmetallen kvicksilver, som ligger i skogsmarken, kan läcka ut i närliggande vattendrag. Om man reparerar dom skador som skogsmaskinerna orsakar kan det bli ännu värre. Jorden rörs om en gång till och mer slam och kvicksilver kan läcka ut i vattendragen.