Linköping kan mista intensivvård av för tidigt födda

Den mest avancerade intensivvården av för tidigt födda bör tas bort från Universitetssjukhuset i Linköping och istället koncentreras till Umeå, Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg. Det säger professorn i neonatalogi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Uwe Ewald.

– Det jag hävdar är att om man ska nå ytterligare framgång med vården av de här minska barnen så tycker jag att den bästa vägen framåt är att man enas i sina resurser och i sin kunskap för att ge ännu lite bättre vård, säger Uwe Ewald.

Det handlar om barn födda före 27:e veckan. Efter det är prognosen för att barnet överlever mycket god, runt 95 procent.

Men det föds årligen 150 till 200 barn som är mindre än 27 veckor. Normalt klarar vården att rädda ungefär hälften av dem, säger Uwe Ewald, som flera gånger utrett kvaliteten på vården av för tidigt födda.

Och minst 30 fler barn varje år menar han skulle kunna räddas, om man enligt förslaget tog bort den mest avancerade intensivvården från de små länssjukhusen och universitetssjukhusen i Örebro och Linköping, för att istället centralisera vården till universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg.

Ju fler av de här patienterna man har ju bättre vård kan man ge, säger han.

Man behöver komma upp i volymer helt enkelt, för att kunna bli bäst.

Är det inte omständligt då, att behöva åka långt?

– Det är klart att det är väldigt omständligt att lämna sina nära och kära på hemorten eller den personal man har på sitt hemsjukhus, men det är nog inga föräldrar som hellre skulle vilja vårdas nära hemmet om det skulle krävas mycket avancerad vård. De är beredda att åka väldigt långt för att få den absolut västa vården, säger Uwe Ewald.

Socialutskottets ordförande i riksdagen, Kenneth Johansson från centerpartiet, säger till Svenska Dagbladet att han tagit del av professor Uwe Ewalds studier och att han tänker driva frågan och få socialminister Göran Hägglund och Socialstyrelsen att agera.

Men Elisabeth Olhager, medicinskt ansvarig för neonatalvården på universitetssjukhuset i Linköping, som föreslås lägga ner, är kritisk.

Hon säger att deras resultat med barnen är minst lika bra som de andra universitetssjukhusen. Hon har ett annat förslag.

– Man skulle kunna förfina det ytterligare genom att centralisera intensivvården av extremt för tidigt födda barn från landsorten till regionsjukhusen, säger Elisabeth Olhager.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson.@sr.se