Flytt av asylsökande brott mot barnkonventionen

Kerstin Blomberg, en av dem som engagerat sig i de boende på asylförläggningen på Gustavsvik i Visby anser att de som bor på förläggningen idag skall få bo kvar till deras utredningar som visar om de får stanna i Sverige eller inte, är klara.
Hon anser att det strider mot FN:s barnkonvention att ännu en gång flytta på de 44 barn som bor på förläggningen idag. Migrationsverket har bestämt att asylförläggningen på Gustavsvik skall läggas ner i augusti för att spara pengar åt verket.