stora skillnader

Länet har landets näst billigaste vård

Sjukhusvården i Jönköping är den näst billigaste i landet visar en jämförelse. Men är den sämre för det? Nej, det är inte säkert.

I Jönköping kostar sjukvården omkring 41 000 kronor per patient. Det är 9 000 kronor mindre per patient än i Blekinge som har dom högsta kostnaderna för sjukhusvård i landet.

Stefan Ackerby är biträdande chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL, och han säger att även om vården i Jönköping är billig så betyder inte det att den håller lägre kvalite än den dyrare i Blekinge.

- Något generellt samband mellan kostnader och kvalité är väldigt svårt att se. Det är ju så att landstingen är olika bra i olika delar, säger Stefan Ackerby.

Han förklarar dom stora skillnaderna med att vårdbehoven ser olika ut bland landstingens befolkning.

- Man har olika ålderssammansättning på befolkingen. Man har även separerande förekomst av olika sjukdomar. En del län har mer av resurskrävande sjukdomar.

Stefan Ackerby säger också att det kan finnas fördelar med att kostnadsbilden i landstingen ser så olika ut.

- Den stora fördelen med att vi har 20 landsting som valt olika lösningar, är man kan jämföra och lära av varandra.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se