Mediciner får äldre att falla

Många äldre drabbas av höftledsfrakturer i onödan, visar en ny studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Studien visar att de flesta som drabbas av höftledsfrakturer har använt mediciner som påverkar balansen.

En specialistläkaren i geriatrik, Christina Sjöberg på SU, står över 90 procent av patienterna på någon medicin som ökar risken för fall.

Antalet höftledsfrakturer skulle troligtvis minska om förskrivningen av läkemedel var mer genomtänkt.