Östersund

Högutbildade föräldrars barn läser vidare

Det är fortfarande föräldrarnas utbildningsnivå som till stor del avgör om barnen ska studera vidare på högskola och universitet. På Mittuniversitetet hade nästan en tredjedel av förra läsårets nya studenter högutbildade föräldrar.

Andelen högskolestudenter vars föräldrar också är akademiker har till och med stigit något de senaste tio åren.

Det visar färsk statistik från SCB.