Färre jobb för Samhall

Statliga Samhall som ger sysselsättning åt funktionshindrade drabbas också av lågkonjunkturen. Det har blivit mycket svårare att få bemanningsjobb ute på företag för de Samhallanställda när företagen drar ner på sin produktion. Det är lika besvärligt i alla län i vår region där Småland och Halland ingår bekräftar regionchef Anders Knutsson för Sveriges Radio.

Samhall som nuförtiden har en stor del av sina anställda ute på vanliga företag, som köper bemanningslösningar av Samhall, har märkt en avmattning, både när deras säljare försöker få nya uppdrag, och på de företag där de redan är etablerade.

- Vi har ju hela tiden affärsuppslag på gång men de som finns är betydligt färre just på grund av att våra kunder är väsentligen försiktigare.

Anders Knutsson vill inte gå in på vilka företag de tvingats lämna, men säger att det slår över allt i regionen.

- Nedgången påverkade oss möjligen först i Kalmar län och främst inom träindustrin, men nu är det en likartad situation i hela vårt område.

En Samhallanställd kan inte bli uppsagd på grund av arbetsbrist utan hänvisas istället till Samhalls egna enheter. Jobben är dock begränsade också där.

- Vi har en undersysselsättning redan idag och får därmed jobba mer med praktik med utbildningsinsatser och så vidare och det är klart att blir den här lågkonjunkturen långvarig så blir det en jobbig situation för oss, säger Anders Knutsson.

I regionen ingår Kalmar, Kronobergs, Jönköping och Hallands län.

Tobias Sandblad