Rökt fisk och korv kan vara farliga

Den som gillar rökta fiskar och korvar kanske tvingas avstå från det i framtiden. EU-kommissionen håller på att utarbeta regler för hur mycket av det cancerframkallande ämnet PAH som får finnas i mat. Ämnet finns i en lång rad livsmedel, säger Ulf Hammerling, toxikolog på Livsmedelsverket.
– Rökta produkter som korv, fisk, kött, feta livsmedel, margariner och oljor finns PAH i, säger Ulf Hammerling. PAH är egentligen en samlande beteckning för polycykliska aromatiska kolväten. Det är ämnen som kan ge cancer och genetiska skador och påverka immunförsvaret. De bildas vid förbränning och man får dem i sig bland annat via avgaser. Kartläggning för nya gränsvärden Nu har EU:s vetenskapliga kommitté funnit att man får i sig tio gånger mer PAH genom maten än genom luften. Därför görs nu en stor kartläggning av hur mycket PAH det egentligen finns i olika livsmedel. Rapporterna kommer att sammanställas under hösten och därefter kan det bli aktuellt att införa gränsvärden, värden som Sverige kommer att rätta sig efter. – Ett sådant regelverk kommer med nödvändighet att tillämpas i Sverige och i övriga medlemsländer, säger Ulf Hammerling. Enligt den danska motsvarigheten till Livsmedelsverket är det mycket oklart om rökta livsmedel kommer att klara de nya reglerna. Ulf Hammerling, toxikolog på Livsmedelsverket, tror inte att det måste betyda slutet för rökta fiskar och korvar. – Jag tror inte att det kommer att leda till några överdrivna bekymmer för tillverkare, men självfallet kan det finnas enstaka livsmedel som kan komma att behöva ses över och där tillverkningen behöver modifieras till de nya reglerna, säger Hammerling. Grillad mat innehåller också PAH, och det är viktigt att grilla rätt, säger Ulf Hammerling. Inte för hög temperatur och maten får inte komma i kontakt med eld. En hårdgrillad biff innehåller till exempel hundra gånger så mycket PAH som en som grillats varsamt. Inte äta ofta Det gäller också att inte äta mat med höga PAH-värden för ofta och ur den aspekten är det kanske tur att sommaren är kort. – Åtminstone i Sverige är grillsäsongen begränsad i tid, så jag tror inte man ska avråda från barbecue av det skälet, säger Ulf Hammerling på Livsmedelsverket.
Gunilla Österlund