Italien vill slopa stabilitetspakt

Slopa EU:s stabilitetspakt. Uppmaningen kommer från Italiens Europaminister Rocco Buttiglione, tre dagar innan Italien tar över ordförandeskapet inom EU.
Buttiglione säger i en tysk tidningsintervju på lördagen, att stabilitetspakten inte fungerar på grund av Tysklands ekonomiska problem. BNP som mått Hyckleri, säger den italienska europaministern Rocco Buttiglione om EU:s stabilitetspakt som slår fast att inget land inom valutaunionen, EMU, får ha ett underskott i statsfinanserna som är större än 3 procent av BNP. Alltså det samlade värdet av allt som produceras i landet under ett år. I sin nuvarande form borde stabilitetspakten avskaffas, säger Europaministern till den tyska tidningen Berliner Zeitung. Det är Tysklands ekonomiska kris som ligger bakom hans uppfattning. Tyskland bryter mot pakten Tyskland är i dag ett av de svarta fåren i EU-familjen. Man bröt mot stabilitetspakten förra året, man kommer att göra det i år igen. I veckan har såväl EU-kommissionen som den Europeiska centralbankens chef, Wim Duisenberg, höjt ett varningens finger mot Tyskland eftersom man befarar att de skattesänkningar regeringen nu försöker driva igenom kommer att öka skulderna ännu mer nästa år. Ingen chans att överleva Men även från andra håll här i Tyskland så kallar man stabilitetspakten för död. Berliner Zeitung har frågat landets sex viktigaste ekonomiska forskningsinstitut vad de anser om pakten. Fyra av sex säger att den inte har en chans att överleva, eller att den är död sedan länge.
Therese Larsson, Berlin