Östergötland

Forskningspengar till Linköping

Linköpings universitet får nästan femton miljoner kronor när FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige, delar ut 2009 års stöd till medicinsk forskning.

FORSS, som stöder patientnära forskning i Östergötland, Kalmar och Jönköping beviljade sammanlagt över 22 miljoner kronor till 114 projekt.

Ett av de nya projekten handlar om hemmasittare, barn som stannar hemma från skolan under lång tid utan giltigt skäl.
Enligt Malin Green Landell, vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin visar en rapport från Skolverket att var femte kommun inte kan redovisa hur många som är ogiltigt frånvarande under lång tid.