Värmland

Kvalitén på medling vid brott varierar

Det är stora skillnader i kvalitet på medling vid brott mellan olika kommuner. Och vissa kan inte erbjuda medling alls. Det utgör ett hot mot rättssäkerheten. Det menar Lottie Wahlin som forskar om medling vid Umeå universitet.

Lottie Wahlin arbetade för Brottsförebyggande rådet, under tiden dom hade uppdraget att göra medlingsverksamheten tillgänglig i hela landet.

Den första januari 2008 tog uppdraget slut samtidigt blev det lag på att alla kommuner ska kunna erbjuda medling vid brott, till alla gärningspersoner under 21 år. Sedan ett år tillbaka saknas det en samordnande myndighet som kan säkerställa kvalitén menar Lottie Wahlin.